آخرین پروژه ها
صفحه نخست - شیوه نامه دریافت مهندس مجری

شیوه نامه دریافت مهندس مجری

براساس تصمیمات اتخاذ شده ی سازمان نظام مهندسی استان تهران و ابلاغیه های داده شده هر پروانه ساختمانی الزام به دریافت مهندس مجری می باشد.
لذا وبگاه مجری ناظر با شیوه نامه ی زیر برای دریافت مجری اقدام می نماید:

١- دریافت پروانه ساختمانی
٢- دریافت وکالت نامه یا سند مالکیت
٣- ثبت در سامانه نظام مهندسی
۴- قرار دادن مشخصات سازنده و کنترل ظرفیت
۵- عقد قرار داد مالک و مجری و آپلود قرارداد

وبگاه “مجری ناظر” این اطمینان را می دهد که بدون پیش پرداخت تمامی مراحل کاری فوق را انجام داده و سپس بعد از آپلود قرار داد با مالک محترم تسویه نماید.

جهت ثبت پروژه های خود و دریافت مهندس مجری ذیصلاح از لینک زیر وارد صفحه “ثبت پروژه” شوید.

ثبت پروژه